Kościół w Kazachstanie

Powrót

Lokalizacja: Pietrowka, Kazachstan, termin realizacji: 2016r. 

Zakres opracowania: Pełen projekt wnętrza kościoła wraz z wszystkimi elementami wyposażenia i elementami dekoracyjnymi. Projekt elewacji kościoła i zagospodarowania terenu.