Lokalizacja: Pietrowka_Kazachstan, Powierzchnia: 102m2, Data realizacji: 2017r., Zakres opracowania: architektura wnętrz, elementy wyposażenia, płaskorzeźb, kryształowych ikon.

Powrót

Kościół w Kazachstanie